« Տիգրան Սահակյան ԱՁ »

« Արտակ Դիլանչյան ԱՁ »

« Լինկսալ ՓԲԸ »

« ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԱՁ »

« ՍՄՀ Սոլուշենս ՍՊԸ »

« Ռումորս ՍՊԸ »