Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում առկա մարտահրավերների բացահայտման, ոլորտի հետագա զարգացման քաղաքականության մշակման, ոլորտում հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացման ընթացքում մշտապես առաջանում է ՏՏ ոլորտի ընկերություններից տվյալների և տեղեկությունների հավաքագրման անհրաժեշտություն: ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1553-Ն որոշման համաձայն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների( բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ) նախարարությունը 2018 թվականի հունվարի 1-ից հանդիսանում է ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ցուցանիշների հավաքագրումն ու վարչական ռեգիստրի վարումն իրականացնող լիազորված պետական կառավարման մարմին: ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունները հաշվետվությունները ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային եղանակով` ՏՏ ոլորտի վարչական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգի միջոցով: