« <<Սոլիսի>> ՍՊԸ »

« Մայրո Այթի ՍՊԸ »

« «ԴԻՋԻՖԵՆՍ» ՍՊԸ »

« ԱՐՏ ՎԵՐՏԵՔՍ »

« Դատանեքթ(Ռուբիդո) »

« Դիջիլաբս ՍՊԸ »