« ՍԱՐԹ ՓԲԸ »

« Ֆլեքսի ՍՊԸ »

« Ռեվոլվ Քոնսթրաքթ ՍՊԸ »

« ԴԻՋԻ ՍՈՖԹ ՍՊԸ »

« Աշոտ Կարապետյան ԱՁ »

« «ԱՐԱՄՈՎԱ» ՍՊԸ »