ELMA

ԷԼՄԱ թիմի գլխավոր նպատակն է հասարակությանը մատուցել որակյալ, ճշտգրիտ, պարզ ու հասանելի տեղեկություններ, իրենց իսկ հետաքրքրող ասպարեզներում։ Սա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ զարգացման ընձեռնած հնարավորություններից մեկն է: Էլեկտրոնային քարտեզագրական ծառայություններ հասանելի բոլորին, այդ թվում ճշտգրիտ տվյալների բազաներ և տեղեկատվության ազատ տրամադրում, որոնց հավաստիությունը ստուգված է պրոֆեցիոնալների կողմից, բայց միևնույն ժամանակ այն հասանելի է Ձեզ հարմար խմբագրման համար: ԷԼՄԱ-ն Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնում է եզակի երկիր, որտեղ տրամադրվում են գերճշտգրիտ տարածական տվյալներ, որոնք իրենց հերթին կտան հնարավորություն հանրապետությունում իրականացնել բարձր տեխնոլոգիական, նորարական և բացառիկ ծրագրեր տարբեր ասպարեզներում, ինչպիսիք են՝ տրանսպորտային համակարգի ամբողջական ավտոմատացում, ինքնակառավարվող մեքենաների երթևեկություն և այլն: Մեր առաջնահերթությունը Ձեզ անրաժեշտ տեղեկատվության որոնումը պարզ, արագ և հավաս-տի դարձնելն է: ԷԼՄԱ-ն կարող է լինել նաև հարթակ, որը կապող օղակ կդառնա սպա-ռողների առաջարկներն ու բողոքները համապատասխան մամիներին հասցեագրելու համար։ Մենք աշխատում ենք Ձեզանից յուրաքանչյուրի համար: Ճանաչենք իրական Հայաստանը ԷԼՄԱ-ի հետ: