« Տիրան Մանուկյան ԱՁ »

« Թել-Սել մարկետ ՓԲԸ »

« Ա/Ձ Ռադիկ Հարությունյան »

« Ա/Ձ Էդվարդ Գզրարյան »

« Հակոբ Գրիգորյան ԱՁ »

« Մերուժ Ջանոյան ԱՁ »