« Արթուր Սիմոնյան ԱՁ »

« Ստանրդ Ֆոկուս »

« Դեյթա42 ՍՊԸ »

« ՎԻԷՄ ՍՊԸ »

« Հայթեք ՍՊԸ »

« Ջի ընդ էմ սոլյուշն ՍՊԸ »