« Անհատ Ձեռնարկատեր Միխայիլ Ժարչև »

« Քիփ ԻԹ ԱՓ ԴԵՎԵԼՈՓԻՆԳ ՍՊԸ »

« ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱՁ »

« ԲԱԿՈՒՆՑ ՍՄՈՅԱՆ ԱՁ »

« Անհատ Ձեռնարկատեր Անաստասիա Բելյաեվա »

« ԱՁ Եվգենի Ժդանովսկի »