Datalogger

Wiselogger տվյալների արձանագրիչները կարող են ունենալ ամենատարբեր կիրառումներ, ինչպես օրինակ՝ արդյունաբերական արտադրության և ավտոմատացման, հեռահար վերահսկողության, ավտոմոբիլային արդյունաբերության, տվյալների հավաքագրման, դեղագործական արտադրության և հետազոտությունների ոլորտում: Այս լուծումը շատ հարմարավետ է և չի պահանջում ծրագրավորման լեզվի վերաբերյալ որևէ գիտելիք՝ այն տարբեր սենսորների և կրիչների միջոցով օգտագործելու համար: