XCloud Networks

XCloud-ի միջոցով ընկերությունները ստեղծում են կապիտալ ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ եւ մատակարարներից անկախ ենթակառուցվածքներ, անհրաժեշտության դեպքում ընդլայնում են իրենց ցանցը, ավտոմատացնում են գործողությունները, խուսափում մարդկային սխալներից և սպասման ժամանակներից, տասնապատիկ բարձրացնում են թիմի կատարողականը և կրճատում գործառնական ծախսերը: