Brick Evolution

Power Brick-ը էներգիա / էլեկտրաէներգիա կառավարող համակարգ է: Voice Brick-ը մինի PAX-ն է, որը պարզապես մատչելի կկառավարի ձեր գրասենյակի մուտքային և ելքային զանգերը:Կարող եք տեղյակ լինել սենսորային աղյուսի միջոցով հրդեհաշիջման ցուցիչներից, ազդանշանից, շարժման ցուցիչներից և այլն: