Do Hirus

"ԴՈՒ"-ն ձեր ուղեկիցն է որպեսզի աշխատանքը կատարվի ձեր տանը, աշխատասենյակում և ցանկացած վայրում:Կարող եք կամ վարձել մարդկանց, որպեսզի ձեզ համար կատարեն առաջադրանքներ, կամ էլ լրացուցիչ դրամական միջոցներ ձեռք բերեք , օգնելով ձեզ շրջապատող մարդկանց կատարելու առաջադրանքները: Կարող եք ժամանակ խնայել նաև մի շարք խնդիրների վրա, մինչդեռ ուրիշներին նույնպես օգնելով: