Lucky Carrot

Հիմնադրվել է 2018 թվականին Հայաստանում: Lucky Carrot-ը աշխատողների ճանաչման և պարգևատրման համակարգ է, որի նպատակն է օգնել թիմերին և կազմակերպություններին բարելավել իրենց մշակույթը փոխադարձ (peer-to-peer) ճանաչման հարցում: