COWnet

Ընկերության առաքելությունն է հզորացնել փոքր և միջին չափի հողագործներին գյուղատնտեսական կայուն մեթոդաբանությամբ `աղքատությունն ու սովը նվազեցնելու համար: Քևեյան նորարարական առաքելության հիմնական նպատակը այն համոզմունքն է , որ ուժեղ հողագործության ոլորտը հիմք է հանդիսանում կենսունակ նշանակությամբ տնտեսություն ունեցող ազգ կառուցելու համար: Մենք կենտրոնացնում ենք մեր ջանքերը, որպեսզի փոխանցենք գիտելիք և տեխնոլոգիաները,հողագործներին զարգացնել գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման ավելի արդյունավետ պրակտիկայով, իջեցնել արտադրության արժեքը՝ բարձրացնելով դրանց արտադրողականությունն ու շահույթը: