Smart Green

Smart Green- ը ջերմոցային ավտոմատացման համակարգ է փոքր և միջին ջերմոցների համար, որոնք նախատեսված են նպաստելու գյուղատնտեսությանը՝ խնայելով առավելագույն եկամուտները, պահպանելով ռեսուրսները ինչպես նաև եկամտաբերությունը պաշտպանելու համար IoT տեխնոլոգիաների միջոցով: Smart Green- ը՝ ● 2018թ.-ի հոկտեմբերի 5-ից 7-ը `Մասնակցել ենք DigiTecExpo 2018-ին։ ● 2018թ.-ի օգօստօսի 16-ից` Մասնակցում ենք Climate Change TECH Acceleration Programm-ին։ ● 2018թ.-ի Սեպտեմբերի 8-ին` Աբովյան քաղաքում, մասնակցել ենք Startup Boomerang Expo-ին։ ● 2018թ.-ի հուլիսի 22-ից 29-ը`Մեր ջերմոցի մակետով մասնակցեցինք Sevan Startup Summit-ին։ ● 2018թ.-ի հուլիսի 1` Climate Tech Hakaton-ի հաղթող, գյուղատնտեսության լավագույն լուծում անվանակարգում։