DataThon

DataThon- ը տրամադրում է բազմաթիվ արժեքային առաջարկներ, ներառյալ `այրվող տարածքների կրճատումը, ռեսուրսների խնայողությունը և օպտիմիզացումը, մոնիտորինգի գործիքը, ռիսկերի կառավարման գործիքը, մասշտաբելի և հարմարվողական ալգորիթմը և, վերջապես, օգտագործելով առաջատար տեխնոլոգիաներ` իրական ժամանակում որոշումներ կայացնելու համար: DataThon- ի մոդելը ունի երկու հիմնական բաղադրիչ. • Տվյալների հավաքագրման և վարքի հայտնաբերման ալգորիթմ Behavior Detection Algorithm): • Տվյալների հավաքագրումը շրջակա միջավայրից տվյալների հավաքման գործընթաց է. մշտական փոփոխականներ . ծառերի տեսակների և քամու ուղղության նման դինամիկ փոփոխականների նման: • Վարքի հայտնաբերման ալգորիթմը հիմնված է լավ պատրաստված մեքենայական ուսուցման մոդելի վրա, որն ընդունվում է տվյալների մուտքագրում և որպես ելք տալիս բռնկման տարածման ուղղությունն ու ինտենսիվությունը :