JooMix Joomla

ՓիքսԱրթ

ՓիքսԱրթը ճանաչվել է 2015 թվականի Apple Store-ի լավագույն հավելվածներից մեկը: Ինչպես նաև Forbes ամսագրի կողմից ստացել է 250 մլն ԱՄԴ գնահատում և ճանաչվել է 5րդը թեժ ստարտափերի ցանկում:
ՓիքսԱրթ

Շեդոումատիկ

Triada Studia-ի կողմից մշակված Shadowmatic հավելվածը 2015 թվակնին արժանացել է Apple Design Awards մրցանակի:
Շեդոումատիկ

ՍոլոԼըրն

SoloLearn հավելվածը 2015 թվականին ընգրկվել է Սիլիկոնյան Հովտի մինչև 10 մլն ներդրում ունեցող լավագույն ստարտափերի շարքում:
ՍոլոԼըրն

Ջումագ

Joomag-ը աշխարհի առաջատար հարթակներից է ամսագրերի հրատարակման համար: Ստարտափը օրերս հայտարարել է «Getty Images» ամերիկյան ֆոտոգործակալության հետ համագործակցության մասին:
Ջումագ

Մուտք

ՏՀՏ Ռեգիստր

Ծրագրի մասին

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում առկա մարտահրավերների բացահայտման, ոլորտի հետագա զարգացման քաղաքականության մշակման, ոլորտում հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացման ընթացքում մշտապես առաջանում է ՏՏ ոլորտի ընկերություններից տվյալների և տեղեկությունների հավաքագրման անհրաժեշտություն:

2016թ. հունվարի 1-ից ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից վարվելու է ՏՏ ոլորտի վարչական ռեգիստրը, որի ստեղծման նպատակն է ապահովել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ՏՏ ոլորտի վարչական վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրումը և դրանց հիման վրա ոլորտում վերլուծությունների ու կանխատեսումների իրականացումը, որոնք հիմք կհանդիսանան ոլորտի հետագա արդյունավետ քաղաքականության մշակման համար:

ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունները հաշվետվությունները ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային եղանակով` ՏՏ ոլորտի վարչական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգի միջոցով:

Ծանուցում

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 169.24-րդ հոդվածի համաձայն` ՏՏ ոլորտի վարչական-վիճակագրական հաշվետվությունները հաշվետու իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով չներկայացնելն առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով: Նույն խախտումների կատարումն այն անձի կողմից, որը նշված խախտումների համար վարչական տույժի է ենթարկվել վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով: