Հաճախ տրվող հարցեր

Ինչպես լրացնել վիճագրական հաշվետվությունը:

Սխալ լրացված դաշտերի տվյալները ճշգրտելու համար կապ բաժնով ուղարկեք մեզ հաղորդագրություն։

http://ictstat.am/index.php/am/contact-am